VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2017, USA:
strieborná medaila

Medzinárodná súťaž vín VÍNO DUŠA 2016, SR:
strieborná medaila