Vína s chráneným označením pôvodu, d.s.c rad 2016

Ocenenia ::

Veľký Biel 2016, SR 

strieborná medaila

Medzinárodná výstava vín Bojnice 2017, SR 

strieborná medaila