VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C.

Ocenenia ::

Víno ročníku 2004 bolo ocenené na výstave AWC Viedeň

2006 v konkurencii 5118 vín z 29 krajín sveta
bronzová medaila

Ďalšie ocenenia ( ročník 2004 )

Medzinárodná súťaž vín Muvina Prešov 2005
strieborná medaila

Dni vína vo Vinnom, 2005
strieborná medaila

Medzinárodná degustácia víno vo Viničkách 2005
strieborná medaila