VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

PRAGUE WINE TROPHY 2017, Česká republika:
zlatá medaila

GALICIJA VITIS 2017, Poľsko:
strieborná medaila

Medzinárodná súťaž vín TOKAJ VINIČKY 2017, Slovensko:
strieborná medaila

Medzinárodná súťaž vín BOJNICE 2017, Slovensko:
strieborná medaila