VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

Vienále TOPOĽČIANKY 2017, Slovensko:
strieborná medaila