VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION, USA:
strieborná medaila

Medzinárodná súťaž vín VÍNO DUŠA 2016, Slovensko:
strieborná medaila

Medzinárodná výstava vín TOKAJ VINIČKY, Slovensko:
strieborná medaila