VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

Medzinárodná súťaž vín GALICIJA VITIS 2016, Poľsko:
zlatá medaila

PRAGUE WINE TROPHY 2016, Česká republika:
strieborná medaila

GUSTUS JUVENILIS - Víno mladých 2016, Slovensko:
zlatá medaila

Medzinárodná výstava vín VÍNO DUŠA 2016, Slovensko:
zlatá medaila