Vína s chráneným označením pôvodu, d.s.c rad 2016

Sauvignon

Ocenenia ::

Vinum Juvenale 2017, ČR:

strieborná medaila

Medzinárodná výstava vín TOKAJ Viničky 2017, SR:

strieborná medaila

Gustus Juvenilis 2017, SR:

strieborná medaila