VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

Medzinárodná súťaž vín GALICIJA VITIS 2016, Poľsko:
zlatá medaila

Medzinárodná súťaž vín VÍNO DUŠA 2016, SR:
zlatá medaila

Medzinárodná výstava vín BIEL VINALIA 2016, SR:
strieborná medaila