ROK 2013

6. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO KONKURZU VÍN "VÍNO SPU 2013", NITRA 2013

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2010, biele suché
strieborná medaila

 

TERRAVINO 2013, MEDITERRANEAN INTERNATIONAL WINE & SPIRIT CHALLENGE, JERUZALEM, IZRAEL, DECEMBER 2013

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila

 

ZNAČKA KVALITY SK, JANUÁR 2013

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2010, biele suché

 

11.ROČNÍK SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY VÍN VÍNO TIRNAVIA 2013, TRNAVA 2013

Alibernet, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

 

SÚŤAŽNA VÝSTAVA VÍN LINČANSKÝ DŽBÁNEK 2013, ZELENEČ

Alibernet, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

Veltlínske zelené, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele suché
strieborná medaila

 

5.ROČNÍK PREHLIADKY SLOVENSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH VÍN VINUM SUPERBUM 2013, BRATISLAVA 2013

Moravský muškát, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila

 

GUSTUS JUVENILIS 2013 VÍNO MLADÝCH, NITRIANSKE HRNČIAROVCE 2013

Moravský muškát, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila

Veltlínske zelené, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele suché
strieborná medaila

Frankovka modrá, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

 

13.ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE VÍNO BOJNICE 2013, BOJNICE 2013

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila, šampión

Alibernet, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele suché
strieborná medaila

 

15. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY A SÚŤAŽE VÍN TOKAJ 2013, VINIČKY 2013

Moravský muškát, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila

Veltlínske zelené, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele suché
strieborná medaila

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele suché
strieborná medaila

Alibernet, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

Frankovka modrá, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

 

TESCO SLOVENSKÝ VINÁR ROKA 2013

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom hrozienkový výber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele polosladké

 

KOŠICKÉ SLÁVNOSTI VÍNA 2013, KOŠICE 2013

Moravský muškát, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila, šampión

Alibernet, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

Frankovka modrá, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

Zweigeltrebe, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

 

ICEWINE DU MONDE, 3.ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ĽADOVÝCH, SLAMOVÝCH A OSTATNÝCH SLADKÝCH VÍN, VALTICE, ČESKÁ REPUBLIKA, 2013

Moravský muškát, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
strieborná medaila

 

3.ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY A VÝSTAVY VÍN Z INTEGROVANEJ PRODUKCIE IPROVIN, DVORY NAD ŽITAVOU 2013

Moravský muškát, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila

Veltlínske zelené, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele suché
strieborná medaila

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele suché
strieborná medaila

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom hrozienkový výber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele polosladké
strieborná medaila

Alibernet, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

Frankovka modrá, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché
strieborná medaila

 

METRO VÍNO ROKA 2013

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké

 

ZNAČKA KVALITY SK GOLD, AUGUST 2013

Veltlínske zelené, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele suché

Alibernet, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché

Zweigeltrebe, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché

Frankovka modrá, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2011, červené suché

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, CHOP, D.S.C., ročník 2011, biele suché

Moravský muškát, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké

 

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ A VÝSTAVA OMŠOVÝCH A KOŠÉRNYCH VÍN CISTERCIÁCKÁ PEČEŤ 2013, VELEHRAD 2013, ČR

Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom slamové víno, CHOP, D.S.C., ročník 2012, biele sladké
zlatá medaila, šampión