VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. RAD EXCLUSIVE