VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

Medzinárodná súťaž vín GALICIJA VITIS 2016, Poľsko:
zlatá medaila

Medzinárodná súťaž vín VÍNO DUŠA 2016, Slovensko:
zlatá medaila - šampión červených vín

Vienále TOPOĽČIANKY 2016, Slovensko:
strieborná medaila