VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

GALICIJA VITIS 2017, Poľsko:
zlatá medaila

Vienále Topoľčianky 2017, SR:
strieborná medaila