VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

PRAGUE WINE TROPHY 2017, Česká republika:
zlatá medaila

Medzinárodná súťaž vín VÍNO DUŠA 2016, SR:
zlatá medaila

FRANKFURT INTERNATIONAL WINE TROPHY, Nemecko:
strieborná medaila