VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU, D.S.C. S PRÍVLASTKOM

Ocenenia ::

PRAGUE WINE TROPHY 2016, Česká republika:
veľká zlatá medaila

GUSTUS JUVENILIS - Víno mladých 2016, Slovensko:
zlatá medaila

Medzinárodná výstava vín BOJNICE 2016, Slovensko:
strieborná medaila

Medzinárodná výstava vín BIEL VINALIA 2016, Slovensko:
strieborná medaila