Modernizácia v špeciálnej rastlinnej výrobe

 

 

Aktivity projektu : Nákup kolesového traktora pre špeciálnu rastlinnú výrobu

Doba realizácie : 12 / 2022 - 12 / 2023

Poskytnutý RP : 20 000,00 €

 

Projekt je realizovaný vďaka podpore odboru regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky